Огън и дим-Голямата награда на Златния Орфей 1997г.