Болка от любов (с балет Роберта и квартет Славей, с Надка Караджова)